Zastępstwa w dniu 2017-06-20 wtorek
Krystyna Gancarz
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 1 aT - Fizyka, 307 Justyna Góra WOK  
7 2 aLO - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 aLO - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Katarzyna Niemczyńska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 dLO(1) - Język angielski, 301 Sylwia Zimowska-Tomasik j ang  
2 2 dLO(1) - Język angielski, 301 Sylwia Zimowska-Tomasik j ang  
3 3 aT(2) - Język angielski, 301 Sylwia Zimowska-Tomasik j ang  
4 2 eLO(2) - Język angielski, 119 Joanna Pabis-Romańczyk j ang  
5 2 bT(1) - języka angielski zawodowy_Ten, 119 Sylwia Zimowska-Tomasik j ang  
         
Łukasz Nowosielski
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 aLO - Religia, 308 Ewa Robak j ang  
4 1 dLO - Religia, 202 Anna Belczyk za ostatnią lekcję  
5 1 bLO - Religia, 209 Teresa Bednarz pp  
6 2 dLO - Religia, 209 Dorota Niemiec za ostatnią lekcję  
         
Wiesław Przybycień
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, sg4 Janusz Pikuła wf  
5 3 bT(3) - Wychowanie fizyczne, sg4 Janusz Pikuła złączenie grup  
         
Magdalena Sobczyk-Szczerbań
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później      
2 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później      
3 2 bLO(2) - Wychowanie fizyczne, sG1 Magdalena Mosoń złączenie grup  
4 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, sg5 Magdalena Mosoń złączenie grup  
5 1 dT(1) - Wychowanie fizyczne, sg5 Mieczysław Stasiowski złączenie grup  
         
Małgoarzata Winiarska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 aT - Uczniowie przychodzą później      
2 1 bT - Geografia, 210 Ewa Robak g wych  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN