Zastępstwa w dniu 2017-05-25 czwartek
Joanna Biros-Kazanowska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 cLO(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
2 1 cLO(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 2 aLO - godzina wychowawcza, 304 Małgoarzata Winiarska wdz  
4 3 cT(2) - Język angielski, 304 Jolanta Loryńska-Gryzik złączenie grup  
6 3 cT(2) - Język angielski, 304 Magdalena Mosoń wf  
7 1 cLO(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 1 cLO(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Justyna Góra
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 cT - Historia i społeczeństwo, 209 Marta Dyląg matematyka  
3 2 dLO - ud_łacNP Język łaciński w naukach przyrodniczych, 209 Agata Mliczek-Bielat biologia  
4 1 cLO - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 bLO - Wiedza o kulturze, 209 Maria Piotrowska j polski  
6 1 aT - Wiedza o kulturze, 209 Alina Mrozek j polski  
         
Janusz Kryca
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 dLO - Uczniowie przychodzą później      
         
Katarzyna Niemczyńska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 dLO(2) - Uczniowie przychodzą później      
2 2 dLO(2) - Język angielski, 303 Sylwia Zimowska-Tomasik j ang; grupa 1  
4 1 dLO - godzina wychowawcza, 303 Małgoarzata Winiarska g wych  
6 2 eLO(2) - Język angielski, 202 Joanna Pabis-Romańczyk j ang  
7 1 dLO(1) - Język angielski, 202 Joanna Pabis-Romańczyk j ang  
         
Karolina Stabach
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 dT(1) - Język angielski, 203 Agnieszka Będuch-Karpińska j ang  
4 1 dT(1) - Język angielski, 203 Agnieszka Będuch-Karpińska j ang  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN